Aktivní uhlí

Aktivní uhlí je adsorbent, jehož používání bylo známo už několik set let před naší érou. Používalo se k lékařským účelům a jako čisticí prostředek. Počátky průmyslového použití aktivního uhlí se ale datují až do roku 1900, kdy se používalo jako činidlo odbarvující sirup v cukrovarnictví. Uhlí vzbudilo zájem také během světové války, kdy se začalo používat v plynových maskách za účelem ochrany před nebezpečnými plyny a výpary.

Aktivní uhlí je černý, pórovitý, amorfní sorbent. Jeho sorpční kapacita, plocha povrchu (dosahující až 2500 m2/g), velkost a rozložení pórů nebo zrnitost činí aktivní uhlí skvělým a univerzálním adsorbentem.

Existuje mnoho teorií týkajících se mikroskopické struktury aktivního uhlí a jeho vlivu na působení toho sorbentu. Základní strukturální jednotkou aktivního uhlí je hexagonální struktura grafitu, má tedy podobu bezpočtu maličkých grafitových destiček. Destičky jsou vzájemně propojeny chemickými vazbami, které vytvářejí rozštěpy, praskliny a kapsy, do nichž se adsorbují nečistoty.

Dostupnost vnitřní struktury aktivního uhlí zvyšuje rychlost absorpčního procesu a činí ho efektivnějším. U nejpoužívanějších typů aktivního uhlí se velikost plochy pohybuje v hranicích 800 – 1500 m2/g. Povrch tohoto uhlí se vyznačuje především přítomností mikropórů, jejichž efektivní průměr je menší než 2 nm. Ve skutečnosti se aktivní uhlí skládá z komplikované síti pórů klasifikovaných jako:

Mikropóry ( < 2 nm průměru)

Mezopóry ( 2-50 nm průměru)

Makropóry ( > 50 nm průměru)

Adsorpce na aktivním uhlí probíhá především v mikropórech a v malé části v mezopórech, zatímco makropóry plní pouze funkci průtokových kanálů pro adsorbát dovnitř mezopórů a k povrchu mikropórů. Rozložení velikostí pórů v daném uhlí závisí na typu použité suroviny a metodě a podmínek jeho výroby.)

Uhlí Sorbotech

Aktivní černé, kokosové, dřevěné a impregnované uhlí. V závislosti na potřebách granulované, formované a sypké. Seznamte se, prosím, z řadou výrobků SORBOTECH, nejkvalitnějším aktivním uhlím.

Dosáhnutí nejlepšího technologického efektu vyžaduje použití vhodného aktivního uhlí se specifickými vlastnostmi. ACES SA je díky širokému spektru produktů SORBOTECH schopna dodat Vám aktivní uhlí s parametry splňujícími veškeré technologické nároky Vaší instalace. Seznamte se, prosím, s našimi hlavními produkty.

GRANULOVANÉ UHLÍ

 

Granulované aktivní uhlí

Granulované aktivní uhlí

SORBOTECH LG 95 – živičné aktivní uhlí ve formě granulátu s velmi vysokými absorpčními vlastnostmi. Používá se především k čištění kapalin včetně pitné vody, splašků nebo roztoků používaných při výrobě (např. roztoky aminů). Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

 

SORBOTECH LG 85 – granulované živičné aktivní uhlí se standardními absorpčními vlastnostmi. Využívaný k čištění tekutin. Dokonale se osvědčil v domácích vodních filtrech. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH LGCO 100 – granulované aktivní uhlí z kokosových slupek. Velmi dobré absorpční vlastnosti a velká plocha mikropórů. Uhlí používané především k čištění tekutin, úpravě pitné vody a čištění alkoholu. S ohledem na vysokou odolnost doporučovaný v instalacích na úpravu pitné vody s možností regenerace. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH LGCO 85 – granulované uhlí z kokosových slupek se standardními absorpčními vlastnostmi. Používaný k čištění tekutin včetně pitné vody a alkoholu. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH GGCO 105 – granulované uhlí z kokosových slupek je velmi dobrými absorpčními vlastnostmi. S ohledem na svou granulaci ( 2,36 - 4,75 mm ) se využívá především k čištěná plynů, např. v procesech dezodorizace. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH LAG 90 – granulované aglomerované aktivní uhlí. Díky svým absorpčním vlastnostem se doporučuje především k odbarvování tekutin. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH LAG 90 AW - granulované aglomerované aktivní uhlí prané v kyselině. Díky svým absorpčním vlastnostem se doporučuje především k odbarvování tekutin. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH FGB 30 – granulované aktivní uhlí využívané při čištění plynných spalin vznikajících během spalování komunálního odpadu nebo tepelného zpracování čistírenských kalů. Vnitřní struktura umožňuje efektivní odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů.

FORMOVANÉ UHLÍ

 

Formované aktivní uhlí

Formované aktivní uhlí

SORBOTECH GE 604 - antracitové formované uhlí s průměrem válečků 4mm. S ohledem na velmi dobré absorpční vlastnosti se používá v aplikacích na čištění vzduchu a procesních plynů, jako je omezení emisí těkavých organických látek nebo dezodorizace. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

 

SORBOTECH GE 603 - antracitové formované uhlí s průměrem válečků 3 mm. S ohledem na velmi dobré absorpční vlastnosti se používá v aplikacích na čištění vzduchu a procesních plynů, jako je omezení emisí těkavých organických látek nebo dezodorizace. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH GE 504 – antracitové formované uhlí s průměrem válečků 4 mm. Díky standardním absorpčním vlastnostem se používá ve většině instalací na čištění plynů. Široké uplatnění nalezl např. v omezování emisí styrenu nebo při čištění vzduchu pocházejícího z lakovacích a natíracích kabin.

SORBOTECH GE 503 – antracitové formované uhlí s průměrem válečků 3 mm. Díky standardním absorpčním vlastnostem se používá ve většině instalací na čištění plynů. Široké uplatnění nalezl např. v omezování emisí styrenu nebo při čištění vzduchu pocházejícího z lakovacích a natíracích kabin.

SYPKÉ UHLÍ

SORBOTECH LPW 90 – sypké aktivní uhlí vyráběné z uhlí dřevěného. Díky makropórovité struktuře se dokonale hodí k úpravě pitné vody a procesní eliminaci látek vyvolávajících nežádoucí pachuť, pach nebo barvu. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH LPW 125 CA – chemicky aktivované sypké aktivní uhlí vyráběné z uhlí dřevěného. Díky makropórovité struktuře se dokonale hodí k úpravě pitné vody a procesní eliminaci látek vyvolávajících nežádoucí pachuť, pach nebo barvu. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH FP 50 – sypké aktivní uhlí využívané při čištění plynných spalin vznikajících během spalování komunálního odpadu nebo tepelného zpracování čistírenských kalů. Silně rozvinutá vnitřní struktura umožňuje efektivní odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů.

SORBOTECH FPB 30 – sypké aktivní uhlí využívané při čištění plynných spalin vznikajících během spalování komunálního odpadu nebo tepelného zpracování čistírenských kalů. Speciálně rozvinutá vnitřní struktura umožňuje efektivní odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů na požadovanou úroveň emisí.

IMPREGNOVANÉ UHLÍ

SORBOTECH GERS-1 – formované a impregnované aktivní uhlí. Základní produkt k odstraňování H2S, SO2 a kyselých sloučenin z plynů. Široce používaný v systémech čištění bioplynu a dezodorizace vzduchu pocházejícího na příklad z čistíren odpadních vod.

SORBOTECH GERS-2 – formované a impregnované aktivní uhlí s vysokou efektivností adsorpce. Používá se k odstraňování H2S, SO2 a kyselých sloučenin z plynů. Používaný k čištění bioplynu a k dezodorizace v průmyslových instalacích.

SORBOTECH GERS-3 – speciálně impregnované aktivní uhlí s velmi vysokou efektivností adsorpce H2S, SO2 a kyselých sloučenin z plynů. Používá se především k odsiřování bioplynu, při němž se obzvláštní důraz klade na co nejdelší chod instalace mezi výměnami.

SORBOTECH GERA-1 – impregnované formované aktivní uhlí určené k odstraňování amoniaku a těkavých aminů z plynů. Používá se především v rozvodech na dezodorizaci vzduchu u čističek odpadních vod.

Sorbotech GERM-1 - impregnované formované aktivní uhlí k odstraňování výparů rtuti z plynů. Široce používaný k čištění zemního plynu.


Výše uvedená uhlí jsou pouze základními produkty v nabídce ACES SA. Vycházíme vstříc Vašim očekáváním a kromě standardních produktů nabízíme i dodávky aktivního uhlí vyrobeného v souladu s Vašimi požadavky. Kontaktujte naše specialisty.

Druhy a uplatnění aktivního uhlí

 

Granulované uhlí

Granulované uhlí

Granulované uhlí – granulky aktivního uhlí mají nepravidelný tvar. Toto uhlí se zpravidla využívá k čištění kapalin, ačkoliv se stává, že se granulované uhlí s větší velikostí zrn uplatňuje také při čištění vzduchu, plynů nebo jako katalyzátor reakcí.

 

Nejoblíbenější použití granulovaného aktivního uhlí:

 • čištění pitné vody v městských stanicích na úpravu vody (zlepšení barvy, chuti a vůně, odstraňování pesticidů a huminových sloučenin),
 • katalytické odstraňování zbytkového chlóru a ozónu,
 • redukce ChZT, AOX při čištění splašků,
 • odstraňování organických sloučenin (BTEX) při procesu remediace vod a půdy
 • odbarvení potravinářských výrobků (cukr, glukóza)
 • čištění parafínu a farmaceutického glycerinu

 

Formované uhlí

Formované uhlí

Formované uhlí – toto uhlí má podobu válečků, jejichž délka tvoří minimálně dvojnásobek průměru. Filtrační podloží s formovaným aktivním uhlím vytváří menší odpor vzduchu než podloží stejné výšky s granulovaným uhlím. Proto také se tento typ uhlí uplatňuje především u filtrace a ventilace vzduchu a plynů. 

K nejvýznamnějším použitím patří:

 • redukce těkavých organických látek (VOC)
 • čištění poreakčních plynů od znečišťujících látek různého druhu
 • ochrana dýchacích cest
 • dezodorizace vzduchu, např. překládacích hal odpadu nebo prostorů čističek odpadních vod
 • znovuzískání organických sloučenin
 • čištění zemního plynu a bioplynu

Impregnované uhlí – obvykle jde o formované uhlí, jehož povrch byl pokryt příslušnou chemickou sloučeninou (impregnátem). Výběr vhodné aktivní látky umožňuje využívání jevu chemisorpce k zvýšení efektivnosti reakce. Impregnované uhlí se využívá především ke katalytickému odstraňování neorganických sloučenin z plynů různého druhu. K nejoblíbenějšímu použití impregnovaného uhlí patří:

 • dezodorizace vzduchu od pachotvorných sloučenin, jako jsou H2S nebo NH3
 • odstraňování neorganických znečišťujících látek z reakčních plynů
 • čištění bioplynu od sirovodíku
 • čištění zemního plynu od rtuti

 

Sypké uhlí

Sypké uhlí

Sypké uhlí – jde o aktivní uhlí, jehož granulky mají po namletí velikost setin milimetru. Používání aktivního uhlí tohoto typu vyžaduje obvykle využívání speciálních systémů dávkování. Sypké uhlí se používá k: 

 • úprava pitné vody (povrchové vody v období kvetení nebo podzemní k redukci huminových sloučenin)
 • odstraňování organických sloučenin typu ChZT nebo AOX v čistírnách odpadních vod
 • obohacení aktivního sedimentu
 • odbarvování chemických a potravinářských produktů
 • odstraňování dioxinů, furanů a rtuti z plynů vznikajících během tepelného zpracování odpadu